ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ SmadAV Pro 2020 + Lifetime Serial Key

ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈၸႂ်ႉၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉယူႇ ၽၢႆႇမၼ်ႈၵေႃႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း
သွပ်ႉဝႄးမၼ်းၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈၼႆႈ https://www.smadav.net/
သေႃးမၼ်း ဢဝ်ဢၼ်ၼႆႉ -
Name:  Titus Mukisa 29
Key:     083800224892
ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၶဝ်ႈႁႃဢဝ်ၼႂ်းၼႆႉ-  https://softekware.blogspot.com/

မၢႆတွင်း-
တီႈၼႂ်းတွၼ်ႈ Protect ၼၼ်ႉ
ၽၢႆႇတႂ်ႈ Anti-Ransomware Settings:
ၼႂ်းသၢမ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေလိူၵ်ႈ Allow (Until Restart)
လိူဝ်ၼၼ်ႉၶႂ်ႈလိူၵ်ႈဢၼ်လႂ်ၵေႃႈလႆႈယူႇ။

8 comments:

 1. Amazing blog. Thanks for sharing.
  https://linkscrack.com/stellar-data-recovery-professional-crack/
  https://linkscrack.com/apeaksoft-video-converter-ultimate-crack/
  https://linkscrack.com/virtual-audio-cable-crack/

  ReplyDelete
 2. Mirillis Action Crack Full Incl Serial Key is the latest version of the most popular screen recording and screen recording software from Gamplay. Mirillis Motion Serial Key is the world’s

  ReplyDelete
 3. Software are essential parts of our lives. We use it in our homes, offices for personal and professional use. Although many software are paid and some are free. But you can download any software crack from our website buycrack.net

  ReplyDelete
 4. Thanks for post this blog,is magnificent software for greater results of your task. It provides the best features to its users.
  Also it has a simple and easy to use interface. I've been using it for a long time and it is the best one indeed.
  You can Download it free of cost. Internet Download Manager Crack

  ReplyDelete
 5. Hey Dear, this a blogger i read your article, nice job its so interested and also provide use ful information and also visit my website
  Free Download software
  Direct Download Link

  ReplyDelete
 6. Mirillis action keygen double bass! You can record and stream games, web player videos, record music, take screenshots, add webcams and microphone comments. Mirillis action registration code motion Screen Recorder is compact, elegant, and easy to use.

  ReplyDelete
 7. Adobe Spark Serial Key is a magnificent software for both professional and personal use. Anyone can use it with a little knowledge because of its simple and easy to use interface.
  I can say that this software had never disappoint me in any way. Anyone can Download it and use it free.

  ReplyDelete
 8. CCleaner Pro License Key 2021 is easy to use, and besides the most successful software cleaning application, it is vital to protect your digital electronic privacy in addition to protection.

  ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ