ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ SmadAV Pro 2020 + Lifetime Serial Key

ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈၸႂ်ႉၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉယူႇ ၽၢႆႇမၼ်ႈၵေႃႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း
သွပ်ႉဝႄးမၼ်းၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈၼႆႈ https://www.smadav.net/
သေႃးမၼ်း ဢဝ်ဢၼ်ၼႆႉ -
Name:  Titus Mukisa 29
Key:     083800224892
ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၶဝ်ႈႁႃဢဝ်ၼႂ်းၼႆႉ-  https://softekware.blogspot.com/

မၢႆတွင်း-
တီႈၼႂ်းတွၼ်ႈ Protect ၼၼ်ႉ
ၽၢႆႇတႂ်ႈ Anti-Ransomware Settings:
ၼႂ်းသၢမ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေလိူၵ်ႈ Allow (Until Restart)
လိူဝ်ၼၼ်ႉၶႂ်ႈလိူၵ်ႈဢၼ်လႂ်ၵေႃႈလႆႈယူႇ။

2 comments:

 1. Amazing blog. Thanks for sharing.
  https://linkscrack.com/stellar-data-recovery-professional-crack/
  https://linkscrack.com/apeaksoft-video-converter-ultimate-crack/
  https://linkscrack.com/virtual-audio-cable-crack/

  ReplyDelete
 2. Mirillis Action Crack Full Incl Serial Key is the latest version of the most popular screen recording and screen recording software from Gamplay. Mirillis Motion Serial Key is the world’s

  ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ