ၶိူင်ႈထႆႇၶိုၼ်းၼႃႈၶွမ်းလႄႈတတ်းတေႃႇ Camtasia Studio 9 (Full) ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသု တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိုၵ်ႈတတ်းတေႃႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ထႆႇလႆႈၼႃႈၶွမ်းသေ ၶိုၼ်းမႄးတတ်းတေႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉၸၢမ်းတူၺ်းၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ ၶိူင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃး မၢႆ (9) ၼႆႉ တတ်းတေႃႇလႆႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ
<< Camtasia 9 >>
ဢမ်ႇၼၼ်
လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ
https://www.techsmith.com/video-editor.html
  

1 comment:

  1. Tenorshare Android Data Recovery enables you to instantly recover all lost data including contacts, text messages, photos, videos, and call history from Android phones and tablets on Windows computers.This Link

    ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ