ၾၢႆႇလၢႆႈၾွၼ်ႉၸူးၵၼ် (ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉလႅင်း ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ)

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်း ဝႅပ်ႉပလွၵ်ႉ မၢဝ်ႇၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေဢဝ်ၾၢႆႇ တႃႇလၢႆႈၾွၼ်ႉလိၵ်ႈၸူးၵၼ် မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇၼႆႉတႄႉ ပေႃးၸၼ်ဢဝ်မႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇတပ်ႇလူဝ်ႇလႅင်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ လီလီယူႇယဝ်ႉ။
ၸၼ်ၾၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉ လိတ်ႈ RAR မၼ်းသေ ပိုတ်ႇတူၺ်းလႆႈၼႂ်း Browser သေဢၼ်ဢၼ် ယဝ်ႉၼင်ႇၾွၼ်ႉဢၼ်ၶႂ်ႈလၢႆႈၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉ လိုၵ်ႈသေလၢႆႈလႆႈယဝ်ႉ။
ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် လိူၼ်တႆး(ၵေးသီး) ၽူႈၶူင်သၢင်ႈၶူတ်ႉၾွၼ်ႉ တႃႇလၢႆႈၸူးၵၼ်ၼႆႉ တႄႉတႄႉယူႇ။
ၸၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇမၼ်းတႂ်ႈၼႆႉ

6 comments:

 1. တႃႇလၢႆႈၽွၼ်ႉၼႆႉ တႃႇၼိူဝ်ၽွၼ်းဢႅၼ်းတွႆးတႄႉမီးယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇၸႂ်ႉၼိူဝ်ဢၢႆႇဢူဝ်ႇဢႅတ်ႉၼႆႉ ယင်းပႆႇမီးၽႂ်ၶူင်သၢင်ႈပၼ်ၶႃႈ​​ၼေႃ
  ၸဵမ်ၵီးပွတ်ႇဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ​​ဢေႃႈ ၸႂ်ႉttkeyboardၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၶၼ်ႈၼိုင်ႈၶၼ်ႈသွင်မၼ်းဢမ်ႇမီး

  ReplyDelete
  Replies
  1. တႃႇလၢႆႈၾွၼ်ႉၸူးၼၼ်ႉ ပေႃးမီးလႅင်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉတေႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉသေ လၢႆႈၸူးၵၼ်လႆႈယူႇ။ ၼႂ်းၶွမ်းၼႂ်းၽူင်း လႆႈတင်းမူတ်းယဝ်ႉ။ (သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၸႂ်ႉမိူဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးလႅင်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႆၵေႃႈ Save ဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈမၼ်းၵေႃး လၢႆႈၾွၼ်ႉလႆႈယူႇမိူၼ်ၵၼ်)

   Delete
 2. ဢၼ် Update မႂ်ႇၶႃႈ မီးပႃးၾွၼ်ႉ Hsenpai လႄႈ ပဵၼ်File.exe ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ Offline လႄႈ သႂၢင်းၶဝ်ႈၶိူင်ႈၶွမ်းငၢႆႈငႅမ်ႈလီ ၸၢမ်းၸႂ်ႉတူၺ်းၶႃႈလႄႈ
  https://www.luentai.info/2018/09/ltai-converter.html

  ReplyDelete
 3. ဢမ်ႇလူတ်ႇလႆႈ

  ReplyDelete
  Replies
  1. လူတ်ႇၼႂ်းၶွမ်းလႆႈယူႇ-
   https://drive.google.com/file/d/0B6er_SYrfI4aSnRldW1vT0p1ZTQ/view

   Delete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ