လၢႆးသႂ်ႇ Back to Top ၼႂ်းပလွၵ်ႉ(လၢႆးငၢႆႈ)

မႂ်ႇသုင်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် လွၵ်းလၢႆး လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈသမ်ႉၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတႃႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ တႃႇတေထေႃၶိုၼ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ၼူ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်မိုဝ်းထေႃၶိုၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တဵၵ်းၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ထေႃၶိုၼ်ႈၽၢႆႇ ၼိူဝ်သုတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ --

လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း
႑။ ၶဝ်ႈၼႂ်းပလွၵ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
႒။ Layout
႓။ Add a Gadget
႔။ HTML/ Javascript
႕။ ၵူးဢဝ်လိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉသႂ်ႇ
<!--RealcomBiz back to top widget Start--><script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js' type='text/javascript'></script><script type='text/javascript'>$(function(){$(window).scroll(function(){if($(this).scrollTop()!=0){$("#rb-top").fadeIn()}else{$("#rb-top").fadeOut()}});$("#rb-top").click(function(){$("body,html").animate({scrollTop:0},800);return false})});</script><a href="http://realcombiz.com"></a><a id='rb-top' style='display: none; position: fixed; bottom: 1px; right:0%; cursor:pointer;font:12px arial;'><img src='BUTTON URL' width="50px" height="50px"/></a><!--RealcomBiz back to top widget End-->

တီႈ right ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈဝႆႉၽၢႆႇလႂ်
တီႈ BUTTON URL ၼၼ်ႉသႂ်ႇပၼ်လိင်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ
တီႈ 50px ၼၼ်ႉပဵၼ်သႅၼ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ
မၢႆတွင်း- ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းသေ လႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈယူႇ။

လိင်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၵူးဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ
http://1.bp.blogspot.com/-Zq_Pq52NO_k/VUSA2Hv21UI/AAAAAAAAA7I/PsK-nCE72rk/s1600/Back%2Bto%2Btop.jpg

*************************************************
https://4.bp.blogspot.com/-CE52dsIqxaQ/WcoB7M02F-I/AAAAAAAAAyE/vDQB-k8lnlwk4-IICnsGiRsYLCr5xPh8gCLcBGAs/s1600/Back%2Bto%2BTop.png*************************************************
https://1.bp.blogspot.com/-bsGccc8nE3c/WeJUY37wGPI/AAAAAAAABBc/DGNc_Bd58bITLR19LThUUT_VJ_94KcA5ACLcBGAs/s200/MU.png

*************************************

https://1.bp.blogspot.com/-UGuaOfTotyY/WMnyu-AiecI/AAAAAAAAFmc/N3Fd4AfR3UEUyV-iRRic3lm-d2Zv4LACwCLcB/s1600/BT%25282%2529.png

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ