ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇၼႂ်းၾူၼ်း VideoShow pro apk


မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇၼႂ်း ၾူၼ်း သင်ဝႃႈလႆႈၸႂ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ၼႂ်း Play Store တႄႉလႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်။
ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ လၢႆႈလၢႆလၢႆ လႄႈ ႁၢင်ႈ Logo မၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇမီးပႃးသင်သေဢိတ်း။
ၸၼ်ဢဝ်လိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ--


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ