Theme ပလွၵ်ႉၵိူဝ်ႉ တႃႇတၢင်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉတေဢဝ် Theme တႃႇပလွၵ်ႉၵိူဝ်ႉ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် Theme ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ တၢင်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတၢင်ႇငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၾွၼ်ႉတႆးၵေႃႈၽင်ဝႆႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈယၢပ်ႇယဵၼ်းသင် ဢမ်ႇမီးၾွၼ်ႉတႆးၵေႃႈ လူလႆႈၼႂ်းၶွမ်းၼႂ်းၾူၼ်းလီလီယူႇ။


လၢႆးသႂ်ႇ Theme ၼႂ်းပလွၵ်ႉၵိူဝ်ႉ
  1. ၸၼ်ဢဝ် Themes မၼ်းမႃးယဝ်ႉ လိတ်ႈၾၢႆႇမၼ်းဝႆႉ
  2. ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ပလွၵ်ႉ ၶဝ်ႈတီႈ Theme တဵၵ်း Backup/Restore လိူၵ်ႈ Choose File လိူၵ်ႈႁႃႈ ၾၢႆႇ ဢၼ်ႁဝ်းလိတ်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် Book(SaoSu).xml ယဝ်ႉတဵၵ်း Upload
  3. (ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈ) ၶဝ်ႈ Theme >  Edit HTML မွတ်ႇပႅတ်ႈၶူတ်ႉဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၼၼ်ႉမူတ်းမူတ်း။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၵူးဢဝ်ၶူတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇၸၼ်ဝႆႉ Book(SaoSu).xml ဢၼ်ၼႆႉမႃးပွႆႇသႂ်ႇ တဵၵ်း Save Theme
လွင်ႈယႂ်ႇ
ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇလၢႆႈ Themes ပလွၵ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီ ၸၼ် Download Theme ႁဝ်းဝႆႉဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ Theme ဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်မႃးသႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၼႆၸိုင် ႁဝ်းၸၢင်ႈ ဢဝ် Theme ဢၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉသႂ်ႇၶိုၼ်းလႄႈ ပလွၵ်ႉႁဝ်းၵေႃႈတေၸၢင်ႈမိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇယူႇ။
   

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ